Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kinderen - Wie zijn we

We zijn er voor kinderen die nood hebben aan specifieke ondersteuning omwille van een (neuro-) motorische beperking. Ze kunnen bij het multifunctioneel centrum (MFC) van Dominiek Savio terecht voor dagopvang, begeleiding en verblijf. Het multifunctioneel centrum bundelt verschillende soorten dienstverlening waarbij je kan rekenen op een soepel zorgaanbod dat vertrekt vanuit jouw zorgvragen.

Binnen het MFC kinderen zorgen wij voor een gedifferentieerd zorg-, leef-, en leerklimaat om maximale ontwikkelingskansen te creëren voor elk uniek kind. Goede zorg staat steeds voorop in alle aspecten van onze werking en ons aanbod. 

Onze missie- en visietekst kun je hier terugvinden.